بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب دانلود


دانلود کتاب هدیه استثنایی معمولی بودن: یافتن شادی در جایی که هستید

دانلود کتاب هدیه استثنایی معمولی بودن: یافتن شادی در جایی که هستید

45,000 تومان
دانلود کتاب سیستم های ماده نرم برای کاربرد های زیست پزشکی

دانلود کتاب سیستم های ماده نرم برای کاربرد های زیست پزشکی

45,000 تومان
دانلود کتاب انجمن SHRM برای راهنمای مطالعه کامل مدیریت منابع انسانی: آزمون SHRM-CP و آزمون SHRM-SCP

دانلود کتاب انجمن SHRM برای راهنمای مطالعه کامل مدیریت منابع انسانی: آزمون SHRM-CP و آزمون SHRM-SCP

45,000 تومان
دانلود کتاب سنجش از دور و پردازش تصویر در کانی ‌شناسی

دانلود کتاب سنجش از دور و پردازش تصویر در کانی ‌شناسی

45,000 تومان
دانلود کتاب روانشناسی برای موسیقیدانان: درک و کسب مهارت ها، ویرایش دوم

دانلود کتاب روانشناسی برای موسیقیدانان: درک و کسب مهارت ها، ویرایش دوم

45,000 تومان
دانلود کتاب امنیت عملی برای Agile و DevOps

دانلود کتاب امنیت عملی برای Agile و DevOps

45,000 تومان
دانلود کتاب هوش مصنوعی قابل توضیح عملی با استفاده از پایتون: توضیحات مدل هوش مصنوعی با استفاده از کتابخانه ‌ها، برنامه‌های افزودنی و چارچوب ‌های مبتنی بر پایتون

دانلود کتاب هوش مصنوعی قابل توضیح عملی با استفاده از پایتون: توضیحات مدل هوش مصنوعی با استفاده از کتابخانه ‌ها، برنامه‌های افزودنی و چارچوب ‌های مبتنی بر پایتون

45,000 تومان
دانلود کتاب معماری میکروسرویس های رویداد محور عملی: ساخت میکروسرویس های رویداد محور پایدار و بسیار مقیاس پذیر

دانلود کتاب معماری میکروسرویس های رویداد محور عملی: ساخت میکروسرویس های رویداد محور پایدار و بسیار مقیاس پذیر

45,000 تومان
دانلود کتاب فیزیک I: کتاب کار برای مبتدی ها، ویرایش سوم

دانلود کتاب فیزیک I: کتاب کار برای مبتدی ها، ویرایش سوم

45,000 تومان
دانلود کتاب گزارش ‌ها و پروژه‌ های آزمایشگاهی در علم ورزش و تمرین: راهنمای دانشجویان، ویرایش دوم

دانلود کتاب گزارش ‌ها و پروژه‌ های آزمایشگاهی در علم ورزش و تمرین: راهنمای دانشجویان، ویرایش دوم

45,000 تومان
دانلود کتاب فن آوری های الکترومغناطیسی در علم غذایی

دانلود کتاب فن آوری های الکترومغناطیسی در علم غذایی

45,000 تومان
دانلود کتاب شروع jOOQ: یاد بگیرید که عملیات پایگاه داده SQL مبتنی بر جاوا را کارآمد و مؤثر بنویسید

دانلود کتاب شروع jOOQ: یاد بگیرید که عملیات پایگاه داده SQL مبتنی بر جاوا را کارآمد و مؤثر بنویسید

45,000 تومان