بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دانلود کتاب زبان انگلیسی و دانش آموزان با آموزش رسمی محدود یا قطع شده: دیدگاه های جهانی در مورد آمادگی معلم و شیوه های کلاس درس

دانلود کتاب زبان انگلیسی و دانش آموزان با آموزش رسمی محدود یا قطع شده: دیدگاه های جهانی در مورد آمادگی معلم و شیوه های کلاس درس

100,000 تومان
دانلود کتاب مهندسی تجهیزات پزشکی منبع باز: یک رویکرد قابل اعتماد برای بهداشت و درمان ایمن، پایدار و در دسترس

دانلود کتاب مهندسی تجهیزات پزشکی منبع باز: یک رویکرد قابل اعتماد برای بهداشت و درمان ایمن، پایدار و در دسترس

100,000 تومان
دانلود کتاب مواد انرژی: درآمدی کوتاه بر مواد کاربردی برای تبدیل و ذخیره انرژی

دانلود کتاب مواد انرژی: درآمدی کوتاه بر مواد کاربردی برای تبدیل و ذخیره انرژی

100,000 تومان
دانلود کتاب دانشنامه داده های بزرگ

دانلود کتاب دانشنامه داده های بزرگ

100,000 تومان
دانلود کتاب همدلی خود را بپذیرید: حساسیت را به قوت خود تبدیل کنید

دانلود کتاب همدلی خود را بپذیرید: حساسیت را به قوت خود تبدیل کنید

100,000 تومان
دانلود کتاب Henke's Med-Math: محاسبه دوز، آماده سازی و تجویز

دانلود کتاب Henke's Med-Math: محاسبه دوز، آماده سازی و تجویز

100,000 تومان
دانلود کتاب دانشنامه برق: همه چیز از کد NEC، رابط NEMA و راهنمای جزئیات

دانلود کتاب دانشنامه برق: همه چیز از کد NEC، رابط NEMA و راهنمای جزئیات

100,000 تومان
دانلود کتاب فرآیندهای ماشینکاری ترکیبی تخلیه الکتریکی: مبانی و کاربردها

دانلود کتاب فرآیندهای ماشینکاری ترکیبی تخلیه الکتریکی: مبانی و کاربردها

100,000 تومان
دانلود کتاب ملل آماده ال نینو و کاهش خطر بلایا: 19 کشور در چشم انداز

دانلود کتاب ملل آماده ال نینو و کاهش خطر بلایا: 19 کشور در چشم انداز

100,000 تومان
دانلود کتاب کارایی در سیستم های پیچیده: خود سازمان دهی به سمت افزایش کارایی

دانلود کتاب کارایی در سیستم های پیچیده: خود سازمان دهی به سمت افزایش کارایی

100,000 تومان
دانلود کتاب تبیین های آموزشی: فلسفه در پژوهش آموزشی تجربی

دانلود کتاب تبیین های آموزشی: فلسفه در پژوهش آموزشی تجربی

100,000 تومان
دانلود کتاب اکومعنویت: مقدمه

دانلود کتاب اکومعنویت: مقدمه

100,000 تومان